Wózki widłowe
Lemarpol sp. z o.o.

Komatsu

Lemarpol
Wózki Widłowe sp. z o.o.

ul. Krakowska 93a
34-120 Andrychów
daniel@lemarpol.pl

Dział handlowy:
+48 691 500 215
daniel@lemarpol.pl


Lemarpol Wózki Widłowe sp. z o.o. e-mail: daniel@lemarpol.pl tel. +48 691 500 215

Lemarpol - Wózki Widłowe Sp. z o.o. 01-304 Warszawa, ul. Połczyńska 106B zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038980
NIP 676-001-67-83, REGON 001309700; Kapitał zakładowy: 1 191.000 zł